En procent av personbilarna är laddbara

En procent av personbilarna är laddbara

Vid årsskiftet 2017/18 fanns det 43 287 laddbara personbilar i trafik i Sverige, det motsvarar en procent av den svenska personbilsflottan. Högst andel laddbara personbilar i trafik har Stockholms län med 2,3 procent. Det framgår av Trafikanalys statistik över fordon i landets alla län och kommuner.

Totalt fanns det vid årsskiftet 4 845 609 personbilar i trafik. Antalet personbilar ökade med drygt 77 000 bilar eller 1,6 procent under 2017.  Personbilsflottan domineras fortsatt av bensindrivna bilar, 58 procent, men andelen har minskat jämfört med föregående år. Även etanolbilarna har minskat i antal. Efter laddhybrider och elbilar som ökar mest, ses också en ökning av elhybrider med 30 procent och dieselbilar med 8 procent. Uppgifterna är hämtade ur Trafikanalys statistikrapport Fordon i län och kommuner 2017.

Läs mer: https://www.trafa.se/vagtrafik/fordon/

https://www.trafa.se/globalassets/statistik/vagtrafik/fordon/2018/fordon_lan_och_kom_2017_blad.pdf