Privatekonomi
Publicerat: 2020-06-05

Spaning

En tredjedel av svenskarna sparar mer

En tredjedel av svenskarna sparar mer

Ändrade köpmönster i coronapandemins spår har gett svenska sparare större utrymme att spara mer, och en tredjedel har redan börjat spara mer. Det visar en ny undersökning som Folksam har gjort tillsammans med Kantar Sifo.
Undersökningen visar även att 60 procent är oroliga för hur coronakrisen kommer att påverka landets ekonomi och hur det i sin tur kommer att påverka hushållens ekonomi. 15 procent är oroliga över sin egna ekonomi och att de kommer att behöva använda sig av sitt egna sparande i förtid, och en fjärdedel är oroliga för hur det egna sparandet kommer att påverkas.
Nästan varannan svensk sparare ser en möjlighet att göra bra affärer om de vågar ta lite risker. Det är framför allt män som tagit tillfället i akt att satsa sina pengar i ett mer riskfyllt sparande i samband med krisen. Men även yngre kvinnor tar ökade risker i sitt sparande.
Dock är det fortfarande en stor skillnad mellan yngre män och kvinnor. 14 procent av kvinnor i åldern 25–34 år har satsat sina pengar i ett mer riskfyllt sparande i samband med coronakrisen att jämföra med 30 procent av männen i samma ålder.
 
Källa: https://news.cision.com/se/folksam/r/andrade-kopmonster-ger-avtryck-i-sparande---en-tredjedel-av-svenskarna-sparar-mer,c3122266
 
Bild: Depositphoto