Arbetsliv Resa
Publicerat: 2018-05-09

Spaning

Enklare resande för Scaniaanställda

Enklare resande för Scaniaanställda

I början av maj lanseras Scania Go, en tjänst som ska underlätta resandet för Scania-anställda och fungera som plattform för att testa nya affärsområden. Med tjänsten ska Scaniaanställda enkelt få en överblick över de transportmedel som finns och dess tillgänglighet. Allt för att göra resandet så enkelt som möjligt för de anställda och göra dem mindre beroende av att t ex använda egen bil.
Den nya tjänsten bygger på konceptet ”MaaS” – Mobility as a Service – det vill säga digitala mobilitetstjänster som gör det möjligt att nyttja olika typer av transportmedel utan att nödvändigtvis äga dem.
I den första versionen omfattar tjänsten till stor del redan befintlig trafik. Minibussarna är uppkopplade och sammankopplade med Scanias pendlarbuss, som avgår från T-centralen och Liljeholmen i Stockholm, liksom Scanias interntaxitjänst. Men även elcyklar blir nu en del av Scania Go. Tanken finns också att på sikt bygga på med flera transportslag och tjänster.
Läs mer: https://www.scania.com/scaniasodertalje/sv/home/nyheter-event/ny--foerbaettrad--tjaenst-foerenklar-resandet-foer-scanias--anst.html