Hälsa / Träning Mat / Dryck
Publicerat: 2024-04-12

Spaning

Få barn rör sig tillräckligt

Få barn rör sig tillräckligt

Pep-rapporten 2024 visar att endast två av tio av barn och unga kommer upp i den mängd fysisk aktivitet som rekommenderas. Och färre än vart tionde barn äter grönsaker, frukt och fisk enligt kostråden. Sammantaget är det är det bara tre procent av barnen som både rör sig i den utsträckning de behöver och äter enligt kostråden.

Pep-rapporten visar även att familjens ekonomiska förutsättningar påverkar barnens möjligheter att äta hälsosamt och röra på sig. Var tredje vårdnadshavare med låg inkomst har haft ekonomiska svårigheter med att betala barnens aktiviteter.

Även barnens möjlighet till hälsosamma matvanor påverkas av föräldrarnas ekonomi. Hela 13 procent av vårdnadshavarna med låg inkomst uppger att de har haft svårt att köpa näringsrik mat alla dagar i veckan. Sedan Pep-rapporten 2021 har andelen barn som äter fisk enligt rekommendationen minskat från 51 procent till 44 procent. Samma mönster syns även för frukt och grönt, där andelen barn och ungdomar som svarar att de ätit grönsaker varje dag den senaste veckan även ökar med vårdnadshavarens inkomstnivå.

 

Källa: https://generationpep.se/sv/aktuellt/pep-rapporten-2024/

 

Bild: Depositphotos