Hem / Boende Privatekonomi
Publicerat: 2021-09-03

Spaning

Få unga tror att de kommer bo bättre än sina föräldrar

Få unga tror att de kommer bo bättre än sina föräldrar

Bara en av fyra 18-25-åringar tror att de kommer att bo bättre vid 30 år än vad föräldrarna gjorde i samma ålder. Det visar en opinionsundersökning genomförd av Novus på uppdrag av Byggföretagen. Oron för sin framtida bostadssituation är tre gånger så hög i åldern 18–25, som den är i åldern 30-40 år. 36 procent svarar att de oroar sig i den yngre åldersgruppen, vilket är signifikant högre än de 11 procenten som oroar sig i den äldre åldersgruppen.
En majoritet av de unga vuxna i åldern tror inte att de kommer bo bättre än sina föräldrar i framtiden. 27 procent svarar bättre, 38 procent lika bra och 29 procent sämre. Det är en bild som de i åldern 30-40 instämmer i, där varannan anser att de bodde bättre när de var yngre än de som är unga idag. 49 procent svarar bättre, 23 procent lika bra och 16 procent sämre.
Unga själva och de i åldern 30-40 år identifierar stress och psykisk ohälsa som den största utmaningen följt av både arbetslöshet och bostadsplats. De i åldern 18-25 rankar bostadsbrist som nr 2 och arbetslöshet som nr 3 medan de i åldern 30-40 år har motsatt positionering.
 
Källa: https://via.tt.se/data/attachments/00646/d731c82b-a2fc-4d9c-a4d5-1d833138ad72.pptx
 
Bild: Depositphotos