Media Värderingar
Publicerat: 2017-01-16

Spaning

Fake-News filter på tyska Facebook

Fake-News filter på tyska Facebook

Facebook i Tyskland lanserar nu ett filter för att komma tillrätta med problemet med falska nyheter. Man uppger nu att man med rädsla för att falska nyheter ska påverka höstens förbundsdagsval så kommer man nu att ta hjälp av den Berlin-baserade non-profit-organisationen Correctiv. Filtret fungerar så att tyska Facebook-användare får möjlighet att rapportera in misstänkta låtsasnyheter. Dessa skickas sedan till anställda på Correctiv, som har i uppgift att granska artiklarnas trovärdighet. Om de gör bedömningen att en artikel är falskt markeras den med varningsordet "disputed", tillsammans med en förklaring från Correctiv. Dessutom kommer Facebook själva att varna användare innan de delar en "disputed"-markerad artikel, samt reducera dessa artiklars synlighet i flödet. Just nu finns fake news-filtret bara i Tyskland och USA.
Läs mer här: http://thenextweb.com/eu/2017/01/15/facebook-introduces-fake-news-filter-in-germany-in-time-for-federal-elections/