Media
Publicerat: 2016-10-18

Spaning

Faktakoll på Google News

Faktakoll på Google News

Google News inför nu faktakoll som en ny del i sin nyhetstjänst. Den nya taggen i nyhetsartiklarna ska göra det enklare för läsarna att dubbelkolla fakta som uppges i artiklarna. Något som det troligtvis finns ett stort behov av i dagens medielandskap där sanningen kanske inte alltid är det viktigaste. För att bedöma om en artikel innehåller fakta som behöver kollas använder Google sig av Schema.org och deras ClaimReview. Den nya tjänsten är en del av en ny rörelse av frivilliga som arbetar för att media ska bli noggrannare med fakta. Kanske kan detta bidra till att sanningen blir viktigare i media i framtiden?
Läs mer här: https://blog.google/topics/journalism-news/labeling-fact-check-articles-google-news/