Värderingar
Publicerat: 2016-09-06

Spaning

Färre vill hjälpa flyktingar

Färre vill hjälpa flyktingar

Svenskarnas attityd till landets flyktingsmottagande och invandringspolitik har svängt jämfört med förra året, visar en undersökning som Aftonbladet/Inizio gjort.
Färre svenskar är nu villiga att själva hjälpa till med exempelvis pengar och kläder. Samtidigt vill tre av fem svenskar att vi ska släppa in färre flyktingar i landet. Den nya färska undersökningen om svenskarnas syn på invandringen visar att folkopinionen i likhet med regeringens inställning i frågan svängt. En majoritet vill fortfarande bidra i någon mån, men engagemanget har försvagats: 30 procent vill "absolut" hjälpa till och 26 procent vill "kanske" bidra. Förra året var motsvarande siffror 54 respektive 12 procent. Andelen som inte alls vill hjälpa till har ökat från 11 procent till 21 procent.
En mer drastisk förändring har skett i svenskarnas attityd till om landet ska ta emot fler eller färre flyktingar. I förra årets undersökning svarade 31 procent att vi bör ta emot fler flyktingar och nästan lika många, 34 procent, uppgav att vi bör ta emot färre. I dag vill endast 13 procent av svenskarna att vi ska ta emot fler flyktingar, medan hela 60 procent svarar att vi bör ta emot färre.
Läs mer här: http://www.aftonbladet.se/nyheter/article23452855.ab