Arbetsliv Reklam Värderingar
Publicerat: 2019-11-07

Spaning

Höga förväntningar på varumärken

Höga förväntningar på varumärken

En global studie från Accenture visar att allt fler konsumenter är beredda att överge varumärken som inte står för samma värderingar som de själva gör. Av studien framgår att nära hälften av konsumenterna runt om i världen överger varumärken som inte möter förväntningarna. I Sverige är denna siffra ännu högre, 63 procent.
Kampen om konsumenters uppmärksamhet blir allt tuffare, vilket gör att företag behöver förstå vad som driver kunders köpbeteenden. Den fjortonde upplagan av Accenture Global Consumer Pulse Research, ‘From Me to We: The Rise of the Purpose-led Brand’, har utvärderat och analyserat över 30 000 konsumenters förväntningar på varumärken och företag över hela världen.
Rapporten visar att klassiska faktorer som pris och kvalitet fortfarande är viktiga för konsumenternas uppfattning av ett företags varumärke. Samtidigt ställer konsumenter idag högre krav på att företag tar sitt samhällsansvar och värnar om konsumenternas integritet och personliga preferenser. Rapporten visar exempelvis att hela 62 procent av konsumenterna vill att varumärket de väljer tar tydlig ställning för hållbarhet, transparens och rättvisa arbetsförhållanden. Samtidigt säger nästan hälften att de överger företag som inte möter förväntningarna på dessa områden.
 
Läs undersökningen här: https://www.accenture.com/gb-en/insights/strategy/brand-purpose?c=strat_competitiveagilnovalue_10437228&n=mrl_1118
Svenska resultat: https://news.cision.com/se/accenture/r/svenskar-mer-benagna-att-overge-varumarken-som-inte-lever-upp-till-forvantningarna,c2952963
 
Bild: Depositphoto