Media Värderingar
Publicerat: 2017-03-02

Spaning

Fejknyheter påverkar konsumenten

Fejknyheter påverkar konsumenten

Sex av tio svenskar anser att de varje vecka läser nyhetsartiklar eller nyhetsinslag på internet som inte upplevs som helt sanningsenliga. Och fyra av tio anser att de läser sådant som upplevs som påhittat eller osant.
Var tredje svensk är osäker på sin förmåga att upptäcka en fejknyhet. Åtta av tio anser att media har ett mycket stort ansvar för att förhindra spridning av fejknyheter och Fyra av tio anser att den enskilde har ett mycket stort ansvar.
Undersökningen är intressant och relaterar till vår senaste trendanalys Faktaresistens. Den är genomförd av Ipsos på uppdrag av TU Medier i Sverige.
Läs och ladda hem undersökningen här: http://tu.se/pressmeddelanden/atta-av-tio-svenskar-anser-att-fejknyheter-paverkar-synen-pa-fakta/