Media Värderingar
Publicerat: 2019-09-10

Spaning

Unga mer kritiska till sitt medie-användande

Unga mer kritiska till sitt medie-användande

Rapporten Ungar & medier 2019 från Statens medieråds visar att mer än hälften av barnen i alla åldrar använder internet, även barn så unga som ett år. Från fyra års ålder har 95 procent av barnen använt internet någon gång. Jämfört med tidigare rapporter har allt färre unga egna datorer eller surfplattor – istället använder de mobilen. Nästan alla tonåringar använder internet dagligen.
Skillnader i medievanor mellan flickor och pojkar kryper nedåt i åldrarna: Andelen som ägnar mer än tre timmar per dag åt dator/tv-spel är större bland pojkar än bland flickor. Det är en skillnad som tidigare uppträdde i tolvårsåldern, men som nu märks redan i tioårsåldern. Fler flickor än pojkar använder mobilen mer än tre timmar per dag och flickorna ägnar mer tid åt sociala medier.
Nytt för i år är frågan om huruvida medieanvändning leder till att barnet inte gör vad det ska, som till exempel läxläsning och hushållsarbete. Här svarar både föräldrar och barn att så är fallet. I gruppen 17–18 år anser 46 procent, något fler än tidigare, att de ägnar för mycket tid åt mobilen.
Fler av de unga uppger att de utsatts för elakheter och mobbning på nätet, jämfört med tidigare studier. Gruppen unga med psykiska funktionsnedsättningar anger att de har utsatts i betydligt högre grad än genomsnittet.
Annan intressant statistik:

  • Vid 9 års ålder använder 81 % av unga mobilen dagligen, vid 11 år är siffran 95 %.
  • Läsandet av böcker eller tidningar når sin lägsta nivå någonsin. 2012 läste 23 % av 17–18-åringarna dagligen på fritiden. 2018 är det 11 %. Även film- och tv-tittandet fortsätter att minska.
  • Föräldrarna är generellt mer missnöjda med barnens medieanvändning än barnen själva: 46 % av föräldrar till 13–16-åringar anser att deras barn spelar för mycket, jämfört med 21 % av barnen själva.
  • 2016 uppgav 11 % av 13­­–16-åringar att de varit med om att någon varit elak mot eller mobbat dem på internet eller via mobilen. 2018 är motsvarande siffra 19 %. En ökning syns även i andra åldersintervall.
  • 38 % av föräldrar med barn i åldern 9–12 år uppger att det händer minst några gånger i veckan att medieanvändningen leder till att barnet inte gör vad det ska, t.ex. läsa sina läxor, hjälpa till hemma eller gå och lägga sig. Bland föräldrar till barn mellan 13 och 18 år är det 42 % som uppger detta.

 
Läs rapporten: https://statensmedierad.se/publikationer/ungarochmedier/ungarochmedier2019.3347.html
 
Bild: Depositphoto