Mat / Dryck Värderingar
Publicerat: 2015-03-26

Spaning

Feministöl

Feministöl

En grupp brasilianska reklammakare har gett sig på en av de manligaste attributen, ölet, för att försöka påverka hur kvinnor avbildas i reklamen. Med den nya ölen Cerveja Feminista vill man försöka få igång en debatt kring hur kvinnor framställs inom reklamen generellt och skapa en diskussion varför det är så få kvinnor inom den brasilianska reklamvärlden. Ölflaskorna är försedda med en symbol för jämställdhet och en definition över vad man menar med feminism.
Se mer här: http://www.cervejafeminista.com.br/