Arbetsliv Mat / Dryck
Publicerat: 2014-06-10

Spaning

Fler jobb i restaurangbranschen

Fler jobb i restaurangbranschen

Svenska folket verkar gå på restaurang och café som aldrig förr. Antalet anställda i restaurang­branschen har nästan fördubblats mellan 2003 och 2013, från 55 000 till 102 000 visar ny statistik från SCB. Ökningen är större än i övriga tjänstebranscher totalt. Antalet anställda växte mer eller mindre i samma takt som för övriga tjänstenäringar från våren 2003 till sommaren 2006. Ökningen inom restaurangbranschen tilltog därefter rejält och pågick i två år för att sedan vända nedåt när finanskrisen kom i slutet av 2008. Övriga privata tjänstenäringar ökade betydligt mindre under 2000-talet.
Läs mer här: http://www.scb.se/sv_/Hitta-statistik/Artiklar/Stor-okning-av-anstallda-i-restaurangbranschen/