Hälsa / Träning Privatekonomi
Publicerat: 2023-07-06

Spaning

Fler oroar sig över ekonomin

Fler oroar sig över ekonomin

Den digitala psykologtjänsten Ahum har nyligen undersökt svenskarna oro över det ekonomiska läget, med hjälp av Kantar Sifo. 58 procent av alla svarande uppger att de känner mer oro än för ett år sedan på grund av det ekonomiska läget. En tredjedel (29 %) har haft oro som hindrat dem från att leva som vanligt senaste året, flest unga kvinnor har upplevt detta (37 %) men även kvinnor (35 %) och män (33 %) i åldern 35-55 år. Drygt hälften av befolkningen upplever mer oro kopplat till ekonomin än för ett år och var tredje svensk uppger att deras oro senaste året hindrat dem från att leva som vanligt.

Mest oro upplever svenska befolkningen över att familjen ska få det sämre på grund av det ekonomiska läget (31 %). Den näst största oron är om pengarna ska räcka till sommarsemestern (26 %). Allra mest oroliga för detta är den yngre målgruppen (39 %) där varannan av de yngre kvinnorna (48 %) uppger att de känner oro över detta. Kvinnor, (31 %),  oavsett målgrupp, är något mer oroliga än män (22 %), oavsett målgrupp, för att pengarna inte ska räcka till för ändamålet.

Var tredje (29 %) ung kvinna, 16-34 år, upplever också oro över att ha pengar nog till att betala hyran, endast 19 procent av de jämnåriga männen kände samma sak. Nästan lika många av de yngre männen (22 %) som de yngre kvinnorna (24 %) kände dock oro över att pengarna ska räcka till mat.

Kvinnorna i den yngre åldersgruppen är däremot mest benägna att söka och få professionell hjälp för sin oro (14 %). Den äldre generationen, 56-79 år, uppger i störst utsträckning (94 %) att de inte är i behov av professionell hjälp. Inte heller uppger den äldre målgruppen, 56-79 år, särskild oro kopplat till det ekonomiska läget.

 

Källa: https://via.tt.se/pressmeddelande/fler-oroar-sig-over-ekonomin-oron-storst-bland-unga-kvinnor?publisherId=3236309&releaseId=3355720

 

Bild: Press Ahum