Shopping Värderingar
Publicerat: 2015-08-18

Spaning

Fler shoppar medvetet

Fler shoppar medvetet

En knapp tredjedel av mode- och inredningskonsumenterna i Sverige uppger att de handlar mer hållbart idag än för tre år sedan. Det visar en undersökning genomförd av Novus på uppdrag av Indiska. En knapp tredjedel, varav något fler kvinnor, uppger i undersökningen att de handlar mer hållbart idag än för tre år sedan, och ungefär lika många uppger att de handlar ungefär lika hållbart. En tredjedel uppger att de tycker att det är svårt att veta hur man ska gå tillväga. Bland de knappt 13 % som uppger att de inte tänker särskilt mycket på att handla hållbart är det en övervikt av män och unga i åldern 18-29 år. Som ett led i att själva jobba hållbart har Indiska lanserat sin hållbarhetsplattform We Fight For Change.
Läs mer om undersökningen och plattformen här: http://www.mynewsdesk.com/se/indiska_magasinet/pressreleases/var-tredje-svensk-shoppar-mer-medvetet-1193972
www.wefightforchange.com