Resa Värderingar
Publicerat: 2023-04-13

Spaning

Fler tror på långsammare elbilsomställning

Fler tror på långsammare elbilsomställning

Circle K har tillsammans med Kantar SIFO följt upp förra årets undersökning om svenskarnas attityd till elbilar och den stora elbilsomställning som har påbörjats. För ett år sedan uppgav en majoritet av svenskarna att de trodde att elbilar skulle dominera på våra vägar år 2030, men i år har alltså den siffran flyttats fram till 2033.

På frågan om när man planerar att byta till elbil är siffrorna i stort sett desamma som förra året. En femtedel säger att det kommer ske nästa gång de byter bil, men att de är osäkra på när det blir. Sju procent uppger att det kommer bli inom tre år och en fjärdedel att det troligen kommer dröja mer än tre år innan de byter. 21 procent uppger att de aldrig kommer skaffa elbil, en siffra som är avsevärt högre i äldre målgrupper.

De starkaste argumenten för att byta till elbil är lägre klimatpåverkan (57 %), att hålla kostnaden nere för drivmedel (50%) och att man tror att det inte kommer finnas några alternativ på sikt (47 %).

För ett år sedan var det många som oroade sig för att det inte går att ladda längs vägarna. Den siffran har i år sjunkit från 55 till 44 procent. Det kan också noteras att särskilt norrlänningarna, som stack ut som mer oroliga förra året, nu ligger på samma nivå som stockholmarna (50 %).

Hela 29 procent uppger dock i år att de är rädda att elen i samhället inte ska räcka till om alla kör elbil, och det är det tredje vanligaste argumentet för att inte byta enligt undersökningen. Det vanligaste argumentet mot att inte skaffa elbil är dock fortsatt att elbilarna är dyrare i inköp (58 %).

 

Källa: https://www.mynewsdesk.com/se/circlek_sverige/pressreleases/elbilsomstaellningen-stannar-av-och-foersenas-om-man-fraagar-svenskarna-3244199

 

Bild: Press Circle K