Mat / Dryck
Publicerat: 2015-05-25

Spaning

Förbjudet kasta ätbar mat i Frankrike

Förbjudet kasta ätbar mat i Frankrike

Det franska parlamentet röstade förra veckan igenom en ny lag som förbjuder matbutiker att kasta osålda, men ätbara livsmedel. För att det franska matspillet ska minskas, måste större matbutiker framgent skänka den överblivna maten till välgörenhetsorganisationer för människor eller djur. Andra potentiella mottagare är lantbrukare som kan kompostera den. Målsättningen är att matspillet ska ha halverats före 2025. Kanske är detta även något för Sverige? Enligt Livsmedelsverket kastar varje svenskt hushåll varje år 56 kilo fullt ätbar mat i soporna.
Läs mer här: http://www.theguardian.com/world/2015/may/22/france-to-force-big-supermarkets-to-give-away-unsold-food-to-charity