Arbetsliv Värderingar
Publicerat: 2021-11-22

Spaning

Förkortad arbetstid populärast hållbarhets-åtgärd

Förkortad arbetstid populärast hållbarhets-åtgärd

Hur långt är vi beredda att gå för att leva socialt och ekologiskt hållbart och skruva ner på takten i konsumtionssamhället? Inte särskilt långt, visar en studie från Lunds universitet. I undersökningen har man frågat 1500 svenskar om vad de anser om olika policyåtgärder som skulle kunna leda till minskad konsumtion, samt social utjämning.
Fem olika ekosociala policys föreslås:

  • ett övre inkomsttak på knappt 1,5 miljoner kronor/år
  • förmögenhetsbeskattning
  • basinkomst
  • förkortad arbetstid
  • skatt på köttkonsumtion

Mest positivt inställda var de som svarade till minskad arbetstid (52%) och förmögenhetsbeskattning (42%). Minst stöd fanns för basinkomst (18%) och inkomsttak (25 %). Cirka 30 procent av deltagarna tyckte att hårdare beskattning på köttkonsumtion skulle vara bra.
 
Källa: https://www.cambridge.org/core/journals/social-policy-and-society/article/social-policy-without-growth-moving-towards-sustainable-welfare-states/635A7EC691A0A16E40B888AFF39FB56B#article
 
Bild: Depositphotos