Mat / Dryck
Publicerat: 2019-01-31

Spaning

Försäljningen av ekologiskt avstannar

Försäljningen av ekologiskt avstannar

Försäljningsökningen av ekologiska livsmedel har nästan helt avstannat i detaljhandeln under 2018, en utveckling som inleddes under 2016. Det visar en ny rapport från Ekoweb. Utvecklingen gäller för samtliga tre stora detaljhandelsaktörer ICA, Coop och Axfood. Utvecklingen speglar det faktum att fokus i detaljhandeln har flyttats från ekologiskt till andra mervärden, något som man i sin bedömer beror på debatten i samhället och konsumentströmningarna för perioden.
2018 blev dock ännu ett nytt rekordår för ekologiskt i Sverige, men ökningstakten har mattats av rejält. Från rekordåren 2014 och 2015 med ökningar på 20-40 procent nästan 10 procent under 2017. Prognosen för 2018 var en ökning på 5-10 procent.
Totalt omsätter nu den ekologiska livsmedelsförsäljningen 28,8 miljarder kronor. Den ekologiska andelen når inte upp över 10 procent, som var prognosen, utan landar på 9,6 procent (9,3% 2017). Det är framför allt en värdeökning som drivit marknaden framåt 2018. Volymökningen är marginell, ibland till och med en minskning. Frukt och grönt går fortsatt urstarkt. Mejeri och kött är kategorier som har problem.
Av de tre största kedjorna ICA, Coop och Axfood är det bara Axfood som redovisar en värdeökning för 2018 års ekoförsäljning. ICA och Coop bibehåller den. Hos de mindre kedjorna Lidl och Netto och i näthandeln kan man dock se tillväxttal på 20-70 procent. Hos den största aktören för Foodservice, Martin & Servera är ekoandelen oförändrad.
Trots betydligt lägre aktivitet i butikerna minskar ändå inte försäljningen. Förväntningarna är också fortsatta ökningar, för det finns definitivt ett konsumentintresse, men i måttlig takt.
 
Källa: http://www.ekoweb.nu/?p=11789