Mat / Dryck Privatekonomi Shopping
Publicerat: 2024-05-24

Spaning

Lågprishandeln här för att stanna?

Lågprishandeln här för att stanna?

Fler svenskar är beredda att lägga mer pengar på mat, men skillnaderna är stora mellan konsumentgrupper. Det visar den årliga rapporten ”State of Grocery Europe 2024” från McKinsey och EuroCommerce. Insikterna bygger på intervjuer med chefer inom dagligvaruhandel, hushållsdata från Europanel, samt en undersökning bland totalt 12 000 konsumenter i elva europeiska länder, däribland Sverige.

En tydlig trend under 2023 var att svenska konsumenter oavsett inkomstnivå försökte hålla nere sina matkostnader. Sparsamhet väntas bli viktigt även i år, men fler än i fjol uppger nu att de är redo att börja handla dyrare matvaror. Den ansträngda ekonomiska situationen för många hushåll bidrog till att lågprissegmentet fortsatte sin tillväxt under 2023. Försäljningen av butikskedjornas egna och billigare varumärken (EMV) ökade och stod för mer än en fjärdedel (27,6 procent) av all försäljning under året. Samtidigt fortsatte lågprisbutikerna att ta marknadsandelar.

Branschchefer uppger att det största orosmolnet inför 2024 är pressade marginaler och konsumenters fortsatta benägenhet att välja billiga varumärken. Andra utmaningar handlar om brist på kompetent arbetskraft och långsamma framsteg på hållbarhetsområdet.

 

Källa: https://www.mckinsey.com/industries/retail/our-insights/state-of-grocery-europe-2024-signs-of-hope

 

Bild: McKinsey Press