Hälsa / Träning Mat / Dryck Värderingar
Publicerat: 2021-02-04

Spaning

Fortsatt allt mer tillåtande attityd kring alkohol

Fortsatt allt mer tillåtande attityd kring alkohol

IQs årliga Alkoholindex, som mäter svenskarnas attityder till alkohol, visar en förskjutning i frågan under de senaste tio åren. Klart färre tycker att det är helt fel att bli berusad när barn är med jämfört med för tio år sedan. Andelen som anser att det är helt fel att bli berusad när barn är med har minskat från 61 procent 2010 till 52 procent 2020. Det är även en stor skillnad mellan könen. Bland män är det endast 43 procent i årets undersökning som anser att det är helt fel, medan kvinnor är mer återhållsamma, 61 procent tycker att det är helt fel att bli berusad när barn är med.
”Att bli berusad när barn är med”, är en av sju frågor som utgör IQs Alkoholindex. IQs Alkoholindex är ett samlat mått på svenskarnas attityd till alkohol, med betoning på berusningsdrickande. Det totala indexvärdet är relativt oförändrat över tid. 2010 uppmättes index till 61,9. Sedan dess har indexvärdet varierat under åren. 2020 är indexvärdet 63,4. Alkoholindex presenteras på en skala från 0-100, där 0 är mest tillåtande och 100 är mest restriktiv. Samma frågor ställs en gång per år till personer 16 år och äldre. Undersökningen startade 2010 och genomförs av Novus. Resultatet för 2020 är baserat på 4 189 intervjuer.
 
Källa: https://www.iq.se/alkoholindex
 
Bild: Press IQ