Hälsa / Träning Mat / Dryck Värderingar
Publicerat: 2024-03-13

Spaning

Förändrad syn på kött

Förändrad syn på kött

Få ungdomar uppger att de är vegetarianer.  Enligt en undersökning beställd av Svenskt Kött anger 6 procent att de anser sig vara vegetarianer och av dem anger 35 procent att de ändå äter kött då och då. Bland unga råder också en stark hälsotrend och jakten på bra proteinkällor ger köttet och animalier en naturlig plats i en hälsosam kosthållning. Enligt Ungdomsbarometern tar 54 procent avstånd från att vegetarisk kost skulle vara nyttigare än animalisk kost, vilket är en ökning med 11 procent sedan 2021.

Hälsotrenden gäller inte bara ungdomarna. I en parallell undersökning utförd av Novus har frågan kring kosthållning också ställts till konsumenter generellt. Här anger 30 procent, av dem som uppger att de äter kött, att kött påverkar deras hälsa positivt. Endast 9 procent anser att det påverkar hälsan negativt.

Drygt 9 av 10 äter kött, enligt de svarande i Novus undersökning, och så har det sett ut under en längre tid. Preferensen för det svenska är också fortsatt stark. En övervägande majoritet, 86 procent, uppger att de köpte svenskt kött vid senaste tillfället och tre av fyra kan tänka sig att betala mer om köttet är svenskt.

Livsmedelsförsörjningen är en viktig fråga visar både Novus undersökning och Ungdomsbarometern. Majoriteten av de till frågade i Ungdomsbarometern svarar att de tycker att det är viktigt att värna om det svenska jordbruket (85 procent) och även att Sverige bör vara självförsörjande på livsmedel (61 procent). Av de tillfrågade i Novus undersökning anser 87 procent att svenskt kött stärker den svenska livsmedelsförsörjningen.

 

Källa: https://www.mynewsdesk.com/se/svensktkott/pressreleases/synen-paa-koett-foeraendras-3309375

 

Bild: Depositphoto