Hälsa / Träning Mat / Dryck Värderingar
Publicerat: 2019-02-01

Spaning

Allt mer tillåtande syn på alkohol

Allt mer tillåtande syn på alkohol

IQs rapport Alkoholindex 2018 visar att svenskarnas attityd till alkohol fortsätter bli mer tillåtande. Den första mätningen gjordes 2010 och sedan dess har acceptansen för alkohol och berusning aldrig varit så hög som den är nu.
Tre trender som framträder i Alkoholindex över tid:
Kvinnor mer tillåtande till alkohol - Skillnaden mellan män och kvinnors attityder till alkohol minskar. Traditionellt sett har män haft en mer tillåtande syn på drickande, så är det fortfarande, men skillnaden minskar och det är framför allt de äldre kvinnorna som driver den utvecklingen.
Förändrad syn på att bli berusad kring barn och att bjuda minderåriga - Det har skett en förskjutning i attityderna i frågor som gäller barn. En av frågorna som ställs i samband med Alkoholindex är huruvida det är rätt eller fel att vid enstaka tillfällen bjuda ungdomar under 18 år i den egna familjen på alkohol. När mätningarna startade 2010 ansåg 56 procent av svenskarna att det var helt fel, 2018 är motsvarande siffra 37 procent. Samtidigt har också gruppen som tycker det är mer rätt än fel ökat. Och det är färre som tycker att det är helt fel att bli berusad när barn är med.
Mer tillåtande attityd till vardagsdrickande - Inte i någon tidigare mätning har attityden till vardagsdrickande varit så tillåtande som nu. Trenden syns både hos män och kvinnor. Det är framför allt de äldre som blivit mer tillåtande, medan trenden bland de yngsta är den motsatta. Åldersgruppen 25-34 år står för den mest tillåtande attityden.
Undersökningen visar också att det är allt färre som tycker det är helt fel att använda alkohol för att slappna av en vardagskväll.
 
Källa: iq.se/alkoholindex.