Hälsa / Träning Utbildning Värderingar
Publicerat: 2024-04-26

Spaning

Ny rapport om tonåringars resiliens

Ny rapport om tonåringars resiliens

Educatius Group har tagit fram Global Youth Resilience Index. Genom att undersöka resiliens hos ungdomar med olika kulturell bakgrund erbjuder denna omfattande rapport viktiga insikter för utbildare, branschledare, forskare och andra intressenter som är involverade i utbildning och utveckling av unga människor.

Educatius Global Youth Resilience Index baseras på Adolescence Resilience Questionnaire (ARQ), som har utvecklats för att undersöka inre och sociala faktorer som stärker ungdomars resiliens. ARQ skapades av forskare inom barnhälsa vid Murdoch Children's Research Institute (MCRI) i Melbourne, Australien.

I Global Youth Resilience Index, som genomfördes av undersökningsföretaget Yougov på uppdrag av Educatius, intervjuades över 4 000 tonåringar från nio länder på fyra kontinenter på sitt eget språk. Undersökningen utforskar de mångfacetterade aspekterna av ungdomars resiliens, ” resiliens”, såsom självförtroende, negativ kognition, sociala färdigheter och anknytning till familj, vänner och skola i olika kulturer. Man undersöker hur användningen av sociala medier påverkar ungdomar, fördelarna med internationell exponering, könsskillnader i resiliens och hur olika aktiviteter påverkar ungdomars resiliens, vilket ger en nyanserad förståelse av de faktorer som stärker välbefinnandet hos dagens tonåringar.

Ett av resultaten i rapporten visade på betydande könsskillnader i resiliens, där pojkar i allmänhet rapporterade högre resiliensrelaterade faktorer än flickor. Denna insikt kräver individanpassat stöd inom utbildning och sociala program för att säkerställa inkludering och lyhördhet för alla deltagares behov. Rapporten lyfter också fram den viktiga roll som internationell exponering har för att stärka ungdomars resiliens. Tonåringar med erfarenheter som att resa utan föräldrar eller delta i aktiviteter utomlands tenderar att uppvisa högre resiliensnivåer, vilket ger stöd för värdet av studentutbytesprogram för att främja psykologiskt och socialt välbefinnande.

 

Källa: https://www.educatius.se/global-youth-mental-resilience-initiative

 

Bild: Press Educatius