Shopping Värderingar
Publicerat: 2019-11-22

Spaning

Fossilfri plasttillverkning

Fossilfri plasttillverkning

I dag finns ingen fullt fungerande metod för att återvinna plast. Alla metoder, t ex att smälta ner plasten och forma den på nytt, leder till att kvaliteten försämras markant.

Nu har forskare vid Chalmers i Göteborg utvecklat en metod som kan omvandla plastskräp till samma kemiska beståndsdelar som används för att tillverka helt ny plast.

Metoden kallas för ångkrackning och bygger på att plasten hettas upp väldigt snabbt till ungefär 800 grader. Den gas som bildas kyls sedan ner och destilleras vid mycket låga temperaturer. Då utvinns tre grundläggande molekylära byggstenar som är utgångspunkten vid plasttillverkning - eten, propen och bensen - vilka kan återanvändas för plasttillverkning, i exakt samma fabriker som man använder i dag, menar Henrik Thunman, professor i termokemisk omvandling vid Chalmers.

I den vetenskapliga tidskriften Sustainable Materials and Technologies beskriver forskarna hur de nu i tre års tid har testat tekniken i stor skala i en försöksanläggning vid högskolan.

Metoden kan matas med i princip vilket material som helst som innehåller kol, t ex trä, textilier och papper.

Källa: https://www.chalmers.se/sv/institutioner/see/nyheter/Sidor/Allt-plastskrap-kan-atervinnas-till-forstklassig-plast-genom-utvecklad-angkrackning.aspx
Bild: Depositphotos.