Shopping Värderingar
Publicerat: 2018-07-06

Spaning

Var tredje svensk orolig för att lämna ut personlig data

Var tredje svensk orolig för att lämna ut personlig data

Svenska företag riskerar att gå miste om tillväxtmöjligheter till följd av bristande förtroende hos konsumenter - detta visar siffror från Accentures globala rapport Consumer Pulse Research 2018. 49 procent av svenskarna säger att de skulle vara intresserade av digitala tjänster i hemmet, som exempelvis en tjänst som fyller på tvättmedel eller meddelar när varor håller på att ta slut. Samtidigt säger var tredje svensk att man är orolig för att lämna ut personlig data och 86 procent anser det kritiskt att data hanteras på rätt sätt.
I den trettonde upplagan av Accenture Strategy Global Consumer Pulse Research tar man tempen på konsumenternas attityder och förväntningar kring mer personliga och tekniskt drivna kundupplevelser. Undersökningen baseras på svar från över 25 000 respondenter över hela världen.
En fjärdedel av svenskarna säger att de föredrar företag som alltid erbjuder skräddarsydda lösningar, givet att de har förtroende för företaget i fråga. Samtidigt skulle en femtedel uppskatta tjänster som på ett intuitivt sätt lär sig konsumenters behov och tar fram skräddarsydda produkter, innehåll och förslag på tjänster.
Endast 6 procent av svenskarna säger att de förväntar sig att digitala tjänster ska känna igen deras personliga preferenser, vilket kan jämföras med 30 procent globalt. Svenskar förväntar sig även i mindre utsträckning särbehandling om de är en större kund hos ett företag. 17 procent förväntar sig bättre och snabbare service om de anser sig själva vara en viktig kund, motsvarande knappa hälften av den globala siffran på 48 procent.
Totalt sett säger sig endast 14 procent av svenska respondenter ha högre förväntningar på sina kundupplevelser idag jämfört med för 12 månader sedan. Denna siffra är mer än dubbelt så stor globalt (33 procent). 69 procent av respondenterna, såväl globalt som i Sverige, anger att de ökade förväntningarna främst är kopplade till ökad tillgänglighet av tjänster. 58 respektive 61 procent svarar även att man förväntar sig att en större del av kundservicen görs tillgänglig via digitala lösningar.
Bristande tillit kan vara en barriär för företag som vill erbjuda skräddarsydda lösningar. 86 procent av svenskarna i undersökningen säger nämligen att de tycker att det är mycket viktigt att företag skyddar personlig information om sina kunder och 74 procent tycker att det är frustrerande med företag som inte gör det. En tredjedel säger dessutom att de är rädda att intelligenta tjänster ska känna till för mycket om dem.
 
Läs mer i rapporten:
https://www.accenture.com/us-en/insight-digital-disconnect-customer-engagement