Arbetsliv Teknik / Prylar Värderingar
Publicerat: 2015-03-16

Spaning

FRAMTIDENS AFFÄRSSAMTAL PÅ TELEFON

FRAMTIDENS AFFÄRSSAMTAL PÅ TELEFON

Efter e-mailens framgång är affärssamtal via telefon på väg tillbaka. Allt fler använder sina datorer för röstsamtal och enligt analysfirman IDC fördubblas försäljningen av s.k. ”cloud communications platforms” varje år.
Det är inte bara enklare att läsa gemensamma e-mail eller dokument på en dator, utan tack vare smarta tjänster är fördelarna med webbaserade samtal flera. Switch Communications och Biba erbjuder tex tjänster där mötesdeltagarna rings upp automatiskt på bokad tid (utan att koder behövs!), du kan se vilka som deltar och vem som pratar, meddela eventuell försening eller överföra pågående samtal till din mobiltelefonen.
Framtidens affärssamtal är här!
För mer information, klicka här:
https://www.switch.co
https://www.biba.com