Arbetsliv Hälsa / Träning
Publicerat: 2023-03-20

Spaning

Många upplever stress

Många upplever stress

En nordisk undersökning från försäkringsbolaget If visar att 85 procent upplever negativ stress i varierande grad. För många är stressen långvarig och har påverkat arbetsförmågan negativt. Sverige är det land där det skiljer sig mest mellan kvinnor och män. 42 procent av svenskarna uppger att deras arbetsförmåga har påverkats av problem med psykisk ohälsa, visar Ifs nordiska hälsorapport, Nordic Health Report. Den främsta triggern för stress i undersökningen är kombinationen av arbetsliv och privatliv. De vanligaste stressymptomen är dålig sömn, irritation, ångest och koncentrationsproblem.

I Danmark är det minst vanligt att människor känner negativ stress. 4 av 10 danskar upplever negativ stress regelbundet eller då och då, jämfört med hälften av svenskar, norrmän och finländare. Det är stor skillnad jämfört med personer som är 60 år och äldre där endast 17 procent av danskarna upplever negativ stress regelbundet eller då och då, jämfört med grannarna Sverige (25 procent), Norge (29 procent) och Finland (30 procent).

Finland utmärker sig genom att inkomstnivån är avgörande för hur stressad man är. I Norge är det personer under 30 som är mest stressade medan det i Sverige främst är kvinnor i 50-årsåldern som upplever stress.

 

Källa: https://www.if.se/globalassets/se/dokument/if/if-nordic-health-report-2023.pdf

 

Bild: Press If