Arbetsliv Media Värderingar
Publicerat: 2015-01-20

Spaning

Ungdomar föredrar personlig utveckling

Ungdomar föredrar personlig utveckling

Nu lanseras rapporten Undomsfokus2015 som visar dagens ungdomars medievanor, konsumtion, värderingar och köpvanor samt viktigare vägval i livet (tex arbetslivet). Undersökning som tagits fram av mediehuset Nyheter24-Gruppen tillsammans med Rasmussen Analys. Enligt rapporten kommer 16-19-åringars användande av Youtube, Instagram och Snapchat att öka under nästan år samt att Facebook, Kik och What’s App kommer att minska. På landsbygden minskar dock inte Facebook lika kraftigt som i större städer. Facebook är dessutom det sociala nätverk som idag har flest användare och det är en relativt stor grupp som tror att de kommer att använda nätverket ungefär lika mycket under 2015 som under föregående år.
För målgruppen har det fötts ett nytt statusbegrepp i arbetslivet: personlig utveckling. Bara 6 % av Sveriges 16-29-åringar anser att det är viktigt att få ett statusfyllt jobb. Så lite som 8 % tycker att det är vikigt att identifiera sig med arbetsgivarens varumärke allt medan hela 40 % väljer personlig utveckling vid valet av arbetsgivare.
Läs mer här: http://www.mynewsdesk.com/se/rasmussen-analys/pressreleases/ungdomsfokus-2015-1107043