Hälsa / Träning
Publicerat: 2021-08-18

Spaning

Friluftsliv i topp av hälsotrender 2021

Friluftsliv i topp av hälsotrender 2021

Enligt tidningen Må Bra är friluftsliv den ledande trenden 2021. Allt fler som har haft hemester har varit ute och vandrat eller gjort andra utomhusaktiviteter. Och det spås öka.
Enligt Folkhälsomyndigheten är trenden inte påtaglig men den visar att framförallt vuxna mellan 55 och 74 ägnar allt mer tid för friluftsliv.
Enligt tidningen Må Bra kommer fler att ägna sig åt firluftsliv av hälsoskäl istället för att förbättra sitt utseende. Insikten att hälsa är viktigt för att bättre möta pandemier och andra sjukdomar anses vara drivkraften.
Även internationellt har det skandinaviska friluftslivet fått uppmärksamhet.
Se hela listan med hälsotrender enligt Må Bra:
https://www.mabra.com/halsa/halsotrender-2021/7145981
Fler länkar:
https://www.nationalgeographic.com/newsletters/travel/article/how-friluftsliv-help-make-you-happier-now-september-15
https://www.folkhalsomyndigheten.se/livsvillkor-levnadsvanor/friluftsliv/friluftsvanor-i-befolkningen/