Media
Publicerat: 2019-03-13

Spaning

Fyra av tio kan skilja sant från falskt på nätet

Fyra av tio kan skilja sant från falskt på nätet

En av fem svenskar anser att de kan för lite om källkritik för att kunna bedöma om informationen de tar del av på nätet är sann eller inte. Det visar en ny undersökning genomförd av Demoskop på uppdrag av Telenor. Resultaten tyder på att medvetenheten om källkritik ökar – men bara fyra av tio är övertygade om att de kan skilja mellan pålitliga och falska nyheter på nätet.
Undersökningen visar även att cirka en av fem (18 procent) anser sig kunna för lite om källkritik för att kunna bedöma om de fakta, bilder eller annan information de tar del av på nätet är sann eller inte. Siffrorna tyder på en minskning under valåret. I en liknande undersökning från januari i fjol gjorde 33 procent samma bedömning. Men fortfarande är det färre än hälften (43 procent) som tycker att det är enkelt att skilja mellan pålitliga och falska nyheter.
Undersökningen visar också att många är försiktiga med vad de delar vidare i sina flöden. Bara 15 procent uppger att de någon gång under det senaste året delade en artikel eller inlägg från en källa de inte känner till eller har kollat upp. Under valåret var det samtidigt många som passade på att använda sin skärmtid till att göra sin röst hörd. Undersökningen visar att 4 av 10 svenskar under det senaste året har engagerat sig i en samhällsfråga på nätet. De ämnen som engagerade flest var miljö- och klimatfrågan (52 procent), följt av integration/migration (45 procent), jämställdhet (34 procent) och sjukvård (32 procent).
 
Källa: Telenor