Arbetsliv
Publicerat: 2020-09-28

Spaning

Fyra av tio kan tänka sig att frilansa

Fyra av tio kan tänka sig att frilansa

Fyra av tio svenskar anser att frilansande är ett bra sätt att få fler i arbete för att komma ur krisen. Det visar en undersökning som Kantar Sifo helt nyligen utfört på uppdrag av Cool Company. Undersökningen visar även att varannan svensk är positivt inställd till arbetsformen frilans. Bland de som idag arbetar uppger fyra av tio att de skulle kunna tänka sig att frilansa i framtiden. En femtedel kan tänka sig att frilansa med samma typ av jobb de har idag och en fjärdedel, skulle kunna tänka sig att frilansa med en annan typ av jobb.
Undersökningen visar också att mer än hälften anser att frilans- och konsultlivet medför större frihet, större flexibilitet och att man kan styra sina arbetstider bättre. Män svarar i högre grad än kvinnor att frilansandet är mer lönsamt. Kvinnor svarar däremot i högre utsträckning än män att de kan styra sina egna arbetstider och att frilansandet är en chans för dem att få förverkliga sina affärsidéer.
 
Källa: https://1ni0h21mcp3m1l4b551yc7f2-wpengine.netdna-ssl.com/se/wp-content/uploads/sites/2/2020/09/Frilansrapporten-2020.pdf
 
Bild: Screen shot