Hälsa / Träning Värderingar
Publicerat: 2023-01-15

Spaning

Gen Z rapporterar sämre mental hälsa jämfört med äldre generationer

Gen Z rapporterar sämre mental hälsa jämfört med äldre generationer

En ny undersökning från McKinsey Health Institute (MHI) visar att Gen Z kan ha högre nivåer av upplevd stigmatisering jämfört med andra generationer, men de kan vara mer accepterande av personer med mentala sjukdomar. I maj 2022 genomförde MHI en undersökning av 6 000 Generation Z-respondenter i tio europeiska länder för att förstå deras perspektiv på mental hälsa, särskilt i samband med en tid av globala och regionala kriser. Undersökningen visade att Gen Z rapporterar sämre mental hälsa jämfört med äldre generationer, inklusive millennials. Yttre faktorer som global klimatförändring, kriget i Ukraina och COVID-19 nämns som källor till oro.

Gen Z-respondenterna verkar ha en mer nyanserad ram kring stigmatiseringen kring mental sjukdom och är mindre benägna att stigmatisera eller diskriminera personer med mental sjukdom, även om de stigmatiserar sig själva. Negativa inställningar kring mentala sjukdomar, riktade mot sig själv eller andra, kan förhindra människor från att diskutera sina mentala hälsotillstånd. Undersökningen föreslår att personliga, professionella och utbildningsnätverk som betjänar Gen Z i Europa kan dra nytta av en bättre förståelse för specifika utmaningar som denna generation står inför.

 

Källa: https://www.mckinsey.com/mhi/our-insights/heat-waves-the-war-in-ukraine-and-stigma-gen-zs-perspectives-on-mental-health

 

Bild: Depositphotos