Arbetsliv Teknik / Prylar
Publicerat: 2019-03-29

Spaning

Google bildar etikgrupp för AI

Google bildar etikgrupp för AI

Vårt förhållande till utvecklingen inom AI diskuteras allt flitigare. Google tar nu ett viktigt steg och bildar en egen etikgrupp. Gruppen går under benämningen Advanced Technology External Advisory Council (ATEAC). Tanken är att gruppen ska granska företagets projekt och planer och producera rapporter för att avgöra om någon av dem strider mot företagets egna AI-principer. Rådet kommer inte ha en fastställd agenda.
Den första ATEAC-gruppen kommer att innehålla en filosof, en ekonom, en offentlig politisk expert och flera forskare inom datavetenskap, maskininlärning och robotik. Den fullständiga listan är följande: Alessandro Acquisti, Bubacarr Bah, De Kai, Dyan Gibbens, Joanna Bryson, Kay Coles James, Luciano Floridi och William Joseph Burns.
Edit: Två veckor efter bildandet av gruppen upplöstes den efter stora interna protester. Protesterna avsåg de tänkta deltagarna i gruppen där flera av dem ansågs stå för felaktiga åsikter. Google meddelade då att man tar tillbaka frågan till ritbordet och gör en nystart med andra medlemmar.
 
Källa: https://www.blog.google/technology/ai/external-advisory-council-help-advance-responsible-development-ai/
https://ai.google/static/documents/2019-google-advanced-technology-external-advisory-council.pdf