Teknik / Prylar
Publicerat: 2014-09-01

Spaning

Google för robotar

Google för robotar

Tänk om framtidens robotar skulle ha tillgång till all kunskap som finns på Internet. Det hoppas i alla fall forskare vid Cornell, Stanford, Brown University och UC Berkeley som håller på att utveckla ett nytt system för att hantera publika Internetkällor. Det nya systemet, kallat Robo Brain, håller just nu på att gå igenom miljarder med bilder, 100 000-tals youtube-filmer och miljoner med gör det själv-manualer från Internet. All information ska sedan sparas i ett format som ska kunna läsas av framtidens robotar. En av de stora utmaningarna när det gäller att lära robotar är att få dem att tänka abstrakt och själva se kopplingen mellan t ex olika funktioner. Något forskarna hoppas att detta nya ”Google för robotar” ska hjälpa till med.
Läs mer här: http://robobrain.me/#/