Hem / Boende Resa
Publicerat: 2017-12-18

Spaning

Göteborg stadsplanerar för självkörande fordon

Göteborg stadsplanerar för självkörande fordon

Stadsbyggnadskontoret i Göteborg är först i världen med att undersöka samspelet mellan självkörande fordon och långsiktig hållbar stadsplanering. Det innebär att staden tittar på teknikens nyttor, till exempel framtidens behov av parkeringsplatser, trafiksäkerhet, tillgänglighet och hur det offentliga rummet kan användas.
Med projektet ”Autonoma fordon som del av fördjupningen av översiktsplanen för centrala Göteborg” är Göteborg och stadsbyggnadskontoret först i världen med att undersöka hur tekniken med autonoma fordon och transportsystem interagerar med stadens långsiktiga översiktsplanering. Utifrån olika scenarier och framtidsbilder tittar projektet på vilka effekter tekniken kan komma att få och hur dessa samverkar med Göteborgs hållbarhetsmål och framtida planering av gator, hus, parker och torg.
Läs mer här: https://www.mynewsdesk.com/se/goteborgsstad/pressreleases/goeteborg-foerst-med-att-stadsplanera-foer-sjaelvkoerande-fordon-2331885