Promenadhus byggs i Malmö

Stadsbyggnadsnämnden i Malmö har gett klartecken för ett nytt pilotprojekt med fokus på hållbart resande. Bostäderna byggs med p-norm 0, det vill säga nästan helt utan bilparkering.

Promenadhuset Iggy i Sorgenfri byggs med radhus i två våningar och mindre lägenheter ovanpå, totalt 72 hyresrätter. Det centrala läget med arbetsplatser, skola, affärer, buss och tåg inom gångavstånd ger de boende i Iggy goda förutsättningar att leva ett bilfritt liv. Dessutom satsas i Iggy på en lång rad mobilitetsåtgärder som ytterligare minskar behovet av bil, som till exempel cykelpool med lådcyklar och elcyklar.

Läget och mobilitetsåtgärderna, och möjligheterna att jämföra två projekt, gör att stadsbyggnadsnämnden beslutat om p-norm 0. Det innebär att enbart en handikapparkering byggs på fastigheten medan besöksparkering sker i ett närbeläget p-hus.

Läs mer här: http://malmo.lokaltidningen.se/nyheter/2017-12-18/-Promenadhuset-Iggy-ska-byggas-i-Sorgenfri-444101.html