Media
Publicerat: 2015-10-23

Spaning

Gratis robotjournalist

Gratis robotjournalist

Användningen av artificiell intelligens inom journalistiken håller på att ta ordentlig fart. Redan idag används tekniken för att t ex automatiskt skriva sammanfattningar och referat av kvartalsrapporter. Tekniken kommer nu att få ännu större spridning i och med att ett av företagen som utvecklar lösningar på området, Automated Insights, nu gratis släpper en beta version av sin programvara Wordsmith. Programmet kan kortfattat, utifrån förutbestämda mallar, skriva texter baserade på data om t ex kvartalsrapporter, sportresultat, fastighetspriser. Användaren laddar upp siffrorna i ett excel-ark och väljer sedan mall efter vilken typ av data det är och sedan skapar programmet automatiskt beskrivande texter. Så nu kan vi lägga journalister till listan över yrken som är på väg att försvinna…
Läs mer om wordsmith här: http://automatedinsights.com/product/