Resa Shopping
Publicerat: 2018-06-21

Spaning

Grönare hemleveranser från Bring

Grönare hemleveranser från Bring

Som en del av Brings hållbarhetsmål om att år 2025 använda sig helt av förnybar energi för våra byggnader och fordon, kommer Bring använda sig av cargocyklar och elbilar för att leverera den sista delen i leveranskedjan, också kallad ”Den sista milen”, för lätta hemleveranser i cityområdena Stockholm, Göteborg, Köpenhamn och Malmö. Stockholm startar redan i sommar, övriga städer implementeras under året.
Fördelarna med att använda dessa transportslag är många. Cykelleveranserna är helt utsläppsfria, undviker trafiken i större mån än med tidigare transportsätt och fordonen kommer kunna parkera närmare mottagarens hem än vad som hade varit möjligt med en större bil.
Cargocyklarna har en kapacitet att lasta upp till 300kg/3m³ per last och elbilarna har en kapacitet på 705kg/4,2m³ per last.
 
Läs mer: https://via.tt.se/pressmeddelande/the-last-mile-av-brings-latta-hemleveranser-blir-helt-grona