Arbetsliv
Publicerat: 2013-02-06

Spaning

Hackathons ersätter brainstorming

Hackathons ersätter brainstorming

Brainstorming workshops är en sedan länge etablerad form för idégenerering oavsett om man ska få nya idéer till produkter, trender, reklamkampanjer, processer med mera. Nu ser vi dock en ny form för hur dessa sessioner ska kunna gå till växa fram, hackathons. Hackathon kommer ursprungligen från datorvärlden (sammanslagning av orden hack och marathon) och är en utvecklingsform där ett antal deltagare samlas med sina datorer och gemensamt utvecklar applikationer eller program. Tanken är att man jobbar mer på trial and error basis snarare än via planering och genomtänkta strukturer. Målet är att nå ända till en färdig produkt på så kort tid som möjligt. Ibland kallas detta även för ”Makeathon”. Ett exempel på detta är IDEO Lab, http://labs.ideo.com/, som arrangerar olika events för att ta fram nya lösningar genom ”designathons” eller ”make-a-thons”.