Arbetsliv Hälsa / Träning
Publicerat: 2016-01-14

Spaning

Obligatoriskt att vara hälsosam

Obligatoriskt att vara hälsosam

Vid en konferens i Mexico City i november 2015 samlades experter inom hälsa och vård för att diskutera vilka förändringar som kommer att ske inom området framöver.
Tio viktiga framtida förändringar identifierades. Man ansåg bland annat att hälsa kommer att bli obligatoriskt i många länder framöver. Genombrott inom Epigenetik (hur vi kan påverka gener), användande av stamceller samt integrativ medicin förväntas ske. Den typ av hälsoprogram som HR avdelningar "rullar ut" i företag kommer att ersättas av att hälsofrågor mer integreras i arbetet och arbetsplatsen.
Läs mer om ytterligare områden som står under förändring: http://www.globalwellnesssummit.com/images/stories/gsws2015/pdf/summit-wrap-up-2015-mexico-final.pdf