Arbetsliv Värderingar
Publicerat: 2017-11-14

Spaning

Träffa din soulmate på Sime

Träffa din soulmate på Sime

I en värld som blir allt mer polariserad och där komplexiteten ökar för såväl individer som företag blir värderingar allt viktigare varför värderingar kommer stå i fokus för årets upplaga av konferensen Sime. Genom Simes samarbete med SelfLeaders och tjänsten Valuesmatch, får samtliga deltagare göra en kartläggning av sina personliga värderingar för att sedan matchas med en person som delar deras världsbild. Tanken är att det ska leda till många spännande möten.
SelfLeaders har nyligen lanserat matchningstjänsten Valuesmatch som bygger på en modell som beprövats av över 20,000 personer på nära 300 organisationer och används av institut som Harvard University och Handelshögskolan i Stockholm.
Här kan du ladda ner appen: https://app.selfleaders.com/RC8ZAQg4xc35yKiWs