Arbetsliv Hälsa / Träning
Publicerat: 2020-10-23

Spaning

Hälften längtar tillbaka till kontoret

Hälften längtar tillbaka till kontoret

När pandemin är över vill många kunna jobba på kontoret igen. En ny undersökning från Unionen visar att mer än hälften vill jobba mer på kontoret efter pandemin.  Fyra av tio svarar att de i huvudsak har jobbat hemifrån under pandemin. Av dem svarade mer än hälften att de vill jobba mer på kontoret när pandemin är över. En av fyra vill jobba hemma lika mycket som de har gjort nu och endast en av tio vill jobba hemifrån mer.
Avståndet till arbetsplatsen är inte bara fysiskt, fyra av tio hemarbetare upplever en mindre känsla av tillhörighet. Lika många svarar att de har sämre relation till sina kollegor och två av tio säger att relationen till chefen har försämrats. Undersökningen visar även att fyra av tio tror att arbetssituationen under pandemin kan medföra risk för deras hälsa.
De som svarar att de ser risker för sin egen hälsa upplever i högre utsträckning att relationen till kollegorna försämrats medan de jobbat hemma och att de inte längre känner samma tillhörighet till jobbet. De upplever också att de nu har sämre förutsättningar för att göra ett bra och effektivt jobb.
 
Källa: https://via.tt.se/pressmeddelande/halften-av-alla-hemmajobbare-langtar-tillbaka-till-kontoret
 
Bild: Depositphotos