Hälsa / Träning
Publicerat: 2020-11-18

Spaning

Helsingborg använder AI för att ta tempen på folkhälsan

Helsingborg använder AI för att ta tempen på folkhälsan

Med en ny AI-lösning kommer Helsingborgs stad med hjälp av sensorer kunna uppmärksamma om en trend av förhöjd kroppstemperatur finns hos en population, i syfte att skapa underlag för olika hälsofrämjande insatser. Projektet kommer att utforska om en insamling av kroppstemperaturdata på populationsnivå exempelvis kan ge tidig förvarning om kommande epidemier.
Med den här AI-lösningen tillsammans med annan tillgänglig öppen data, hoppas man kunna leverera bättre lägesrapporter till såväl lokala, regionala och nationella beslutsfattare samt tillhandahålla mer kvalificerat beslutsunderlag till stadens egen krisorganisation, som exempelvis när vi ska aktivera specifik information till befolkningen eller höja beredskapen inom vården. Likaså kan datan användas för att se det omvända, alltså en avtagande trend, som en indikator på att åtgärder fungerar, eller att det rent av kan vara läge att lätta på restriktioner.
Projektet, som planeras löpa under två år, genomförs av Helsingborgs stad inom ramen för innovationssatsningen H22, tillsammans med Spectronic Medical, Wihlborgs Fastigheter och Get AI. Systemet, som kallas Epitrend, är ett statistiskt verktyg utvecklat av Spectronic Medical för att uppmärksamma en trend av förhöjd kroppstemperatur hos en population. Sensorer monterade på Helsingborg C mäter kroppstemperatur över avstånd och skapar temperaturdata över tid. All statistik presenteras som trender och histogram via en webbportal, vilken uppdateras dagligen och finns tillgänglig som öppen data.
 
Källa: https://innovation.helsingborg.se/project/okad-folkhalsa-med-hjalp-av-ai/?translate=en
 
Bild: Press Helsingborg