Shopping Teknik / Prylar
Publicerat: 2022-05-24

Spaning

Hindra stöld med hjälp av ljud?

Hindra stöld med hjälp av ljud?

Ett forskningsprojekt från Handelsrådet ska undersöka om det går att förhindra och förebygga stöld i butik med hjälp av ljud. Forskargruppen kommer att implementera sonifiering, ljuddesign och ljudsättning för att undersöka om det går att minska stöld i butik genom ljud som ett alternativ till traditionella övervakningssystem. Genom att ljudsätta varor ska det hjälpa personal att få en överblick hur varor rör sig inne i butik. Sonifiering (sonification) är att systematisk översätta data till icke-talljud för att förmedla information. Det är tillämpningsbart i en situation där en person behöver tolka sin omvärld och genom information kan förstå händelser i form av ljud. Sonifiering har en hel del dokumenterade användningsområden och används redan i teknik idag, men är i princip helt outnyttjad inom detaljhandeln. Målet med projektet är att skapa en prototyp som faktiskt fungerar – ett sätt att ljudsätta rörelse i butik.
 
Källa: https://handelsradet.se/forskning-och-utveckling/forskningsprojekt/valklingande-butiksvaror-en-generell-och-applicerbar-metod-for-battre-arbetsmiljo-och-farre-stolder/
 
Bild: Depositphotos