Värderingar
Publicerat: 2020-08-06

Spaning

Hög tillit mellan svenskar

Hög tillit mellan svenskar

En majoritet av svenskarna har fortsatt hög tillit till andra människor. Men på lokal nivå finns stora variationer. Medan 77 procent av Piteåborna tycker att man kan lita på de flesta andra människor, så är motsvarande siffra för Rosengård i Malmö bara 28 procent. Det visar ny forskning från Tillitsbarometern som tas fram av Ersta Sköndal Bräcke högskola och finansieras av Länsförsäkringars Forskningsfond.
Resultaten kommer från slutrapporten från Tillitsbarometer 2, ett forskningsprojekt på Ersta Sköndal Bräcke högskola. Rapporten visar att den så kallade generella tilliten i Sverige fortsätter att vara stabil – till och med svagt uppåtgående. År 2009 svarade i genomsnitt 55,6 procent av de boende i de undersökta kommunerna att man kan lita på de flesta, år 2017 var andelen 57,6 procent.
Samtidigt varierar den generella tilliten både geografiskt och demografiskt i landet. I kommuner som Storuman och Piteå instämde runt 77 procent i påståendet att man kan lita på de flesta. Siffran för kommuner som Ronneby, Laxå och Hofors låg på mellan 53 och 55 procent.
Skillnaderna mellan storstädernas stadsdelar var ännu större. I stadsdelen Södermalm i Stockholm svarade över 78 procent att man kan lita på de flesta och i Limhamn-Bunkeflo i Malmö över 70 procent. Detta kan jämföras med stadsdelen Rågsved i Stockholm med en generell tillit under 43 procent och med Rosengård i Malmö med en generell tillit på strax under 28 procent.
Tillitsbarometern undersöker också den så kallade lokalsamhälletilliten – ett sammanlagt mått på tillit till grannar, till de som bor i samma bostadsområde och till de som bor i samma kommun. I ett flertal kommuner uppvisar lokalsamhälletilliten en negativ utveckling. Samtidigt ökar människors upplevda otrygghet. År 2009 svarade 21 procent i de undersökta kommunerna att de var oroliga för att gå ut ensamma i mörkret där de bor. År 2017 var andelen 27 procent, med stora lokala skillnader.
Tillitsbarometern är en befolkningsundersökning som Statistiska centralbyrån (SCB) har utfört på uppdrag av Ersta Sköndal Bräcke högskola åren 2009 och 2017 med huvudfinansiering från Länsförsäkringars Forskningsfond. Undersökningen är en bred studie av social tillit i Sverige. Resultatet från Tillitsbarometer 2 har nu redovisats till Länsförsäkringars Forskningsfond.
 
Källa: https://lansforsakringar.se/globalassets/aa-global/dokument/ovrigt/aa-om-oss/forskning/tillitsbarometern-2---slutrapport-2020.pdf
 
Bild: Depositphoto