Högre disponibla inkomster under 2000-talet

Högre disponibla inkomster under 2000-talet

Hushållens disponibla inkomster har ökat kontinuerligt under 2000-talet. För hushåll bestående av två vuxna och två barn har den disponibla inkomsten ökat med 20 000 kronor i månaden mellan 1999 och 2016 enligt en ny rapport från SCB.

Under 2000-talet har hushållens disponibla inkomster, alltså den del av inkomsten som kan användas till konsumtion och sparande, räknat i fasta priser ökat varje år till och med 2016. Den ekonomiska standarden har stigit nästan 60 procent mer än inflationen under 2000-talet. Detta har resulterat i att dagens hushåll har betydligt högre disponibel inkomst än vad hushållen i Sverige hade 1999. Denna utveckling beror främst på reallöneökningar, det vill säga att löneinkomsterna har ökat betydligt mer än inflationen. Jobbskatteavdraget har också bidragit till att hushållen har fått mer pengar att konsumera för.

Läs mer: https://www.scb.se/hitta-statistik/artiklar/battre-och-battre-ar-for-ar