ICA satsar på underjordisk grönsaksodling

Nu startar ICA ihop med Urban Oasis ett pilotprojekt med odlingsyta under jorden i stadsmiljö. Tack vare hydroponisk odling kommer ICA kunna erbjuda kunderna närodlat året runt. Hydroponisk odling innebär att odling sker i vatten utan jord. Näringen finns tillgängligt direkt i vattnet. Odlingen är yt- och resurseffektiv med ett eget mikroklimat som är oberoende av jord och ofta används LED lampor istället solljus. Först ut är ICA Kvantum i Liljeholmen och de första produkterna kommer att finnas i butik i början av 2018.
– Genom den här tekniken kan vi producera hållbar, närodlad och näringsrik mat i stadsmiljö. Det är spännande när agrikultur och teknik möts och det kan leda till nya resurseffektiva odlingssätt. Med hjälp av den här tekniken kommer vi kunna erbjuda färska närodlade grönsaker året runt även i Sverige, säger Albert Payaro, vd på Urban Oasis.

Läs mer på: http://news.cision.com/se/ica/r/hallbar-gronsaksodling-i-underjordisk-stadsmiljo,c2409394