Arbetsliv Utbildning
Publicerat: 2024-04-29

Spaning

Ikea satsar på bred AI-utbildning av personalen

Ikea satsar på bred AI-utbildning av personalen

Ikea Retail har satt som mål att tillhandahålla utbildning i AI-kunskap till 3 000 anställda och 500 ledare i hela organisationen. Initiativet erbjuder skräddarsydd utbildning baserad på arbetstagarnas roller och nivåer i företaget. Till exempel kan alla arbetare lära sig grunderna i AI, medan andra riktade kurser fokuserar på ämnen som ansvarsfull AI, behärskning av GenAI och algoritmisk träning för etik. Dessutom kan ledare delta i program som AI Exploration Days för att anpassa AI-potentialen till Ikeas affärsprioriteringar.

 

Källa: https://www.ingka.com/newsroom/ikea-retail-unleashes-ai-revolution-empowering-thousands-to-master-the-future-of-tech/

 

Bild: Press Ikea