Arbetsliv
Publicerat: 2020-12-16

Spaning

Jobben som hotas av automatisering

Jobben som hotas av automatisering

Fackförbundet Unionen har med hjälp av en avancerad analysmodell tittat på hur ny teknik kommer att påverka tjänstemannayrken under de närmsta åren. Unionen kan visa hur stor andel av arbetsuppgifterna inom vissa yrken som riskerar att automatiseras inom fem år. Redovisningsekonomer, löne- och personaladministratörer samt ekonomiassistenter påverkas allra mest.
 
Här är topplistan över yrken som påverkas mest av automatisering.
Så här stor andel av arbetsuppgifterna kan försvinna genom processautomation inom fem år för dessa yrkesgrupper:
Redovisningsekonom 53
Löne- och personaladministratör 49
Ekonomiassistenter 47
Inköps- och orderassistenter 33
Övriga handläggare 33
Receptarier 31
Kontorsreceptionister 29
Nätverks- och systemtekniker 29
Kundtjänstpersonal 27
Controller 26
 
Källa: https://unionenopinion.se/nyheter/topplistan-jobben-som-forandras-mest-av-automation/
 
Bild: Depositphotos